Projektu izstrāde

Lai veiktu demontāžu ēkām un iekārtām, kuras ir reģistrētas zemesgrāmatā ar atsevišķu kadastra numuru, ir nepieciešams sagatavot ēkas demontāžas projektu, kura sagatavošanu SIA “ATR” veic sertificēti speciālisti. Piedāvājam pilnu servisu no projekta sagatavošanas līdz ēku kadastra numuru dzēšanai no zemesgrāmatas.

Ēku demontāža, būvju nojaukšana, projekta izstrāde, būvatļaujas saņemšana,  izpilddokumentācijas sagatavošana un atzinuma saņemšana.