Būvgružu pārstrāde

Piedāvājam pārstrādāt ēku nojaukšanas rezultātā radušos būvgružus un no tiem iegūt otrreiz izmantojamus materiālus – šķembas, granti, kuru iespējams gan realizēt tālāk, gan izmantot dažādu ieklājumu veikšanai – ceļu, laukumu ietvju izbūvei, zemes gabalu pacelšanai, teritorijas piebēršanai.

Šādu pārstrādi veicam ar specializēto drupināšanas tehniku – rotora tipa drupinātāju RM 80GO, kas ir domāts dažādu kalnu iežu, asfalta,  betona, dzelzsbetona un vispārējo celtniecības atkritumu pārstrādei ar kapacitāti 200t/st.

Iespējama arī pārstrādāto materiālu transportēšana uz klienta norādīto vietu.