Noteikumi

SIA “ATR” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar kontaktu formas aizpildīšanu  www.demontet.lv mājas lapā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka SIA “ATR” sazinās ar e-pasta starpniecību, ja vien ziņojuma tekstā persona nav norādījusi citu saziņas veidu, dati tiek apstrādāti un uzglabāti elektroniskā veidā datorā, kas atrodas Valmieras ielā 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV4101, glabāšanas termiņš 1 gads vai  kamēr kontaktu formā norādītais ziņojums tiek izpildīts, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Pieejas personas datiem ir SIA “ATR” darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot valsts pārvaldes iestādēm un tiesībsargājošām institūcijām, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Kontaktinformācija: 28 258 964