Vidi degradējošo būvju nojaukšana un teritorijas sakārtošana