ATR-demontet-ēkas-demontāža-nojaukšana-teritorijas-sakopšana-Stradiņi-klīniskā-slimnīca-1