ATR-ēkas-nojaukšana-demontāža-demontēt-teritorijas-sakopšana-Salacas-osta-Salagrīva-17-10-23-15