ATR-demontet-ēkas-demontāža-nojaukšana-teritorijas-sakopšana-tehnoloģiskās-iekārtas-1