ATR-ēkas-nojaukšana-demontāža-demontēt-teritorijas-sakopšana-Rezervuārs-Alūksne-Cēsis-VIdezme-17-12-18-01