Mazvērtīgu ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšana