ATR-ēkas-nojaukšana-demontāža-demontēt-teritorijas-sakopšana-Dīķu-iela-Jūrmala-8-20-10-2017