ATR-ēkas-nojaukšana-demontāža-demontēt-teritorijas-sakopšana-Dīķu-iela-Jūrmala-1