Degradētu ēku nojaukšana, būvgružu pārstrāde, teritorijas sakopšana