Degradēto ēku nojaukšana Piebalgas ielā 14., 14.A, 16., Cēsīs