ATR-demontet-ēkas-demontāža-nojaukšana-teritorijas-sakopšana-degradēts-sakopšana-Krāslava-0