ATR-demontet-ēkas-demontāža-nojaukšana-teritorijas-sakopšana-degradētā-sakopšana-Krāslava-03