Viļaka-Demontēt-ēku-demontāža-teritorijas sakopšana-zāles iesēšana -12