Viļakas linu fabrikas ēku drupu demontāža un teritorijas sakopšana