ēku-būvju-nojaukšana-demontāža-demontet.lv-ATR-Aloja-Vidzeme-016