Vai ēku demontāžu var veikt pats saviem spēkiem?

Pats saviem spēkiem klients var veikt šķūņa nojaukšanu, jo tehnoloģiskā procesa ietvaros var iztikt bez spectehnikas iesaistes.

Ir objekti, kuru raksturojošie elementi (augstums, konstrukcijas, apjoms, apkārt esošais apbūves blīvums) nepieļauj tā demontāžu saviem spēkiem, jo jāievēro būvnoteikumi, kuri nepieļauj veikt šādus darbus  privātpersonai. Būs nepieciešama kompānija, kas ir reģistrēta būvkomersanta reģistrā, sertificēts būvdarbu vadītājs, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Izvēloties atbilstošu kompāniju, klients iegūst pārliecību, ka darbi tiks paveikti atbilstoši būvvaldes noteikumiem, un tās darbība ir apdrošināta.