Kas ir iekļauts demontāžā?

Demontāžas pakalpojuma un darbu apjomu raksturs ir atkarīgs no vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju. Ja pasūtītājs ir tikko pieņēmis lēmumu par kādas būves demontāžu, viņš droši var vērsties pie mums, un mēs veiksim visu demontāžas ciklu, sākot ar projektēšanu, būvatļaujas saņemšanu,  izpilddokumentācijas sagatavošanu un atzinuma saņemšanu.

Savukārt, ja riņķa dancis pa pašvaldības iestādēm jau ir veiksmīgi noticis, tad piedāvājam ķerties klāt praktiskajiem darbiem: teritorijas norobežošanai, būvlaukuma ierīkošanai (pamatojoties uz „darba veikšanas projektu”), ēkas/konstrukcijas demontāžai, atkritumu atbildīgai utilizācijai, būvlaukuma sakārtošanai un apzaļumošanai.